Giới thiệu
Giới thiệu
Liên kết website
Quảng cáo
Thời tiết
 • Nguyễn Thị Thanh Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0975.222.503
 • Nguyễn Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó CM
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0396.920.796
 • Nguyễn Thị Vân Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0973.725.250
 • Ngô Thị Đoan Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0987653979
 • Đặng Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0983958922
 • Phạm Thị Thanh Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0982879791
Thông báo
Sơ đồ tổ chức